Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry PHENCYCLIDINE_2

Katalogové číslo: 10378764
Pro diagnostické použití in vitro při kvalitativním a semikvantitativním stanovení fencyklidinu (PCP) v lidské moči na přístrojích ADVIA Chemistry.